Trezorové pojmy

Vyberte počáteční písmeno hledaného slova:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z

Každé odvětví má svou terminologii. Vznikala za mnoho let jako reakce na nové věci. Výzkum a vývoj přinášel nové věci a technologie a ty se musejí pojmenovat. Často také nové termíny v oboru trezorů vznikají ze slengových výrazu. Jak mezi sebou mluví výrobci, prodejci, kasaři nebo chcete-li servisní technici. Níže je několik vybraných pojmů a vysvětlení k nim.

písmeno A

ATM trezor

trezory v bankomatu

"Automated Teller Machine" ATM je mezinárodní (původně anglické) označení pro bankomat. A bankomat je samoobslužné výplatní zařízení, které vydává držitelům platebních karet bankovky z trezoru. Současné bankomaty jsou napojeny na autorizační systém, který ověřuje správnost PIN kódu, pravost informací uložených na platební kartě a dostatečný zůstatek na účtu. První bankomat na území Česka byl instalován počátkem 90. let v Praze na náměstí Republiky (naproti České národní bance). Přečtěte si článek o bankomatech:

Auto trezor

Trezory, které ochrání hodnoty na služebnách cestách nebo dovolených. Trezor je přímo spojen s vozidlem. Může mít možnost vhazovat peníze i bez otevření dveří.

Aut, prodejci

Trezory vhodné pro prodejce nových vozů, autobazary nebo servisy. Trezory na autoklíče, na technické průkazy, dokumenty, hotovost nebo drahé diagnostické přístroje.

písmeno B

Biometrie

Identifikace fyzikálních vlastností, určení přístupu jen povolaného člověka, např. jedinečným otiskem prstu, očním skenem. V dnešní době (2010) patrně jeden z nejspolehlivějších způsobů rozpoznání člověka. Technologie se stále zlepšuje a až se odstraní všechny "dětské nemoci" ve spolehlivosti a kvalitě půjde o technologii, která se masově rozšíří. Nejspolehlivější z metod biometrie je scan oční duhovky a je dokonce spolehlivější než test DNA. Oční duhovka je u každého člověka jedinečná. Dokonce i jednovaječná dvojčata mají různé duhovky.

Biometrický trezorový zámek

Otevírání trezoru pomocí uložených dat o člověku, například otisk prstu. V současné době na trezorech ještě ne příliš používaný pro jeho spolehlivost, cenu, poruchovost...

písmeno C

Certifikace

Certifikační proces který zaručuje, že trezor, odolnost, kvalita, výroba a popsané vlastnosti splňují standard normy vyvinutých pro tento výrobek nebo službu. Konkrétně u trezorů se v drtivé většině certifikuje podle české normy ČSN 916012 do základní bezpečnosti a podle evropské normy EN 1143. Trezorové zámky se certifikují podle normy EN 1300.

Cinky

Nebo také jinak "cejchy" jsou značky, které si zanechávali zloději a žebráci na zdech domů.Význam takové značky byl informovat o domě a jeho obyvateli. Takové cinky říkají, kde bydlí policista, starosta, kde se dá žebrat o peníze nebo jídlo a nebo kde se dobře krade.

písmeno D

Datové trezory

Trezory pro ochranu datových médií mají své specifické a vysoké nároky. Mezi ně patří ochrana samotných dat proti zneužití ukradením, vnímavosti médií na teplo, magnetismu a mechanickému poškození. Datové trezory jsou navrženy s individuální vnitřní vestavbou pro úspory prostoru a efektivní využití interiéru. Požární odolnost zaručují certifikáty (S 60 DIS a S 120 DIS) po dobu 60 nebo 120 minut. Ohnivzdornost S 120 DIS je elitní výrobek splňující nejvyšší nároky.

Depozitní trezory

Systém depozitních neboli vhozových trezorů je dobře znám z nočních trezorů, které používají bankovní instituce. Do trezorů se dělá vhozový, depositní otvor pro cennosti, který je samozřejmě pouze jednosměrný. Takový otvor musí být dobře chráněný důmyslným mechanizmem, například šuplík u kterého se po zasunutí propadne dno.

DIS

Symbol, že je trezor vhodný pro nosiče dat podle normy EN 1047, kdy při požáru nesmí uvnitř trezoru teplota stoupnout nad max. 50°C.

písmeno E

EX

Speciální ochrana trezorů proti útokům výbušninami - explozí. Odolnost pro explozím neboli výbuchům mají trezory, které nabízíme. Konkrétně se jedná o datové speciály. Nabídku Vám obratem vypracujeme na přání.

U explozí se rozlišuje jestli jsou trezory na uložení trhavin a mají zabránit škodám při nežádoucím výbuchu. Druhou variantou jsou trezory odolné proti napadení výbušninou. Trezory, které odolají zloději vybavenému trhavinou.

ERC

Emergency rescue code neboli "nouzový záchranný kód" je funkce některých elektronických zámků. Například Tecnosicurezza T6630. Užitečná funkce, když jsou všechny ostatní kódy ztracené. Funkce ERC obnoví standardní kódy, které již byly v konfiguraci použité. Všechna ostatní nastavení nejsou změněna.

písmeno F

Fládrování

Fládrování je speciální lakýrnická technika napodobení vzhledu různých druhů dřeva, vyžadující speciální pomůcky, odborné znalosti a zkušenosti. Vypracuje se základní nátěr na celé ploše a pomocí fládrovacích lazur a speciálních pomůcek se na povrchu vytvoří typická, charakteristická kresba dřeva.

písmeno J

Jednorázový kód

Nebo také anglicky OTC = One Time Code. Majitel trezoru může vygenerovat jednorázový kód. Ten je možné zadat jen jednou a pak už není platný. Vhodné například pro kurýra, který něco z trezoru vyzvedne nebo pro hotelové hosty apod.

písmeno K

Káča

Trezory, sejfy a nedobytné pokladny jsou odedávna středobodem zájmu zlodějů, lupičů a nenechavců všeho druhu, k jejich označení se v kriminálním a kriminalistickém prostředí rozvinul celý zvláštní slang, z detektivních filmů a kriminálních románů je všeobecné známé označení káča pro běžnou nedobytnou pokladnu.

Kasař

Zloděj, který vykrádal trezory neboli kasy, ve valné většině čistě samotáři. Ve dvacátých a třicátých letech 20. století, kdy bylo jejich řemeslo na vrcholu, patřili mezi smetánku zločinecké vrstvy. Také proto, že se nejednalo o hrubý zločin jako je například loupežné přepadení. Kasaři byli často zkušení zámečníci.

Kód Kurýra

Kurýr může otevřít zámek bez čekání na jakékoli naprogramované zpoždění otevření. Zatímco například prodavačka má nastavené časové zpoždění 5 minut, kdyby do obchodu přišel násilník. Kurýr svůj vlastní kód může změnit.

písmeno M

Master kód trezoru

Každý trezor má hlavní manažerský kód. Ten vlastní majitel trezoru. Díky němu může přidávat uživatele a vůbec zámek nastavovat. U kvalitních certifikovaných zámků je jediným majitelem trezoru. Zapomenutí této kombinace vede k servisu trezoru. Nějaké levnější trezory mohou mít Masterkód. Je to delší číslo, které je nadřazené všemu. Může ho mít jen výrobce pro potřeby servisu. Je to ale bezpečnostní díra. Proto se to u certifikovaných zámků nepoužívá. Dost podobná je funkce ERC viz ERC kód

Mutační kód

Funkci musí zámek umět a musí být aktivní. Majitel mutačního kódu může provádět operace se zámkem jako je nastavování kódů a časové zpoždění. Mutační kód ale neotevře trezor.

písmeno N

Narkotika, trezor na

Trezor na narkotika je vždy zapotřebí tam, kde jsou uloženy látky, které spadají do zákona o omamných látkách, tj. především v nemocnicích, lékárnách, ordinacích a v domech s pečovatelskou službou.

NBÚ - Národní bezpečnostní úřad

Národní bezpečnostní úřad je orgánem moci výkonné, byl zřízen zákonem č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, a to k 1. srpnu 1998. Je ústředním správním úřadem pro oblast ochrany utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti. Ve své činnosti se NBÚ řídi zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.

Nebesa

Nebesa trezoru

Nebesa jsou vrchní ozdobná část trezoru. Nejpoužívanější byla u popelek, kdy je v přední části vlna a na ní označení výrobce. Litinový odlitek byl na několik kusů a přišroubován k trezoru. Nebesa se dělala také dřevěná, ale spíše u novějších trezorů.písmeno O

Odporové jednotky

Trezory jsou rozděleny do bezpečnostních tříd. Klasifikace je závislá na stupni odporu podle typu zkoušky podle normy ČSN EN 1143-1. Při zkoušce se prování různé napadení trezoru mechanickými nástroji nebo tepelně působícími nástroji. Výsledný odpor jsou vypočtené hodnoty uváděné v RU - Odporových jednotkách (Resistant Unit).

Okno otevření

Většinu elektronických zámků je možné nastavit na časové zpoždění otevření. Vhodné když vběhne násilník do obchodu. Obsluha zadá správnou kombinaci a začne běžet časové zpoždění. Obvykle mezi 1 - 99 min. Když skončí časové zpožděni po nastavené době začíná běžet okno otevření. V okně otevření je možné trezor otevřít. Zadáním správné kombinace. Jen v době kdy běží okno otevření je možné měnit časové zpoždění.

písmeno P

Provaz oběšence

Víra zločinců v kus katova provazu, na kterém skončil příslušník jejich branže, byla velká, mysleli, že je ochrání před stejným osudem, jednalo se o talisman štěstí. Potom se často obchodovalo i s kusem provazu neznámého původu a to nejen mezi zločinci, ale i mezi ctihodnými občany. Neúčinnost této pověry dokazují případy, kdy byl odsouzený pověšen i s kouskem provazu v kapse. Mezi ně patřil i kasař a několikanásobný vrah Martin Lecián pověšený katem Wohlschlagerem v roce 1927.


Provaz oběšence

Podlahové trezory

Pod pojem podlahové si představte trezory, které mohou být instalované zapuštěním do podlahy místnosti. Výhoda je jasně v ukrytí. Je velmi nízské riziko, že zloději najdou v podlaze trezor, když nevědí, že je v domě umístěn. Vzhledem k zapuštěné montáži a zarovnání s podlahou není téměř žádný bod, který by se dal použít jako páka nebo opora pro nástroje. Tato zařízení by měla být vyrobena a instalována specialistou, neodborná instalace může vést ke kondenzaci vody apod.

Počítačové trezory

Jako počítačové trezory nebo sejfy na počítač se nazývají trezory vyráběné speciálně pro takové použití. Trezory na počítač jsou pro úschovu komerčních počítačů a klasicky notebooků nebo serverů. Trezory jsou konstruovány tak, že probíhá snadná výměna tepla a počítač navzdory skladování v uzavřeném prostoru se nepřehřívá. Počítačové trezory chrání PC proti vandalismu a nedbalému poškození, ale také proti špíně a hlavně proti krádeži.

Popelka

V tomto případě se nejedná o pohádkovou postavu, která o půlnoci ztratila střevíček. V trezorové terminologii je popelka trezor, který má mezi dvěma plášti popel. Vrstva popelu zvyšovala odolnost proti ohni. Dříve se takové popelky označovaly jako ohnivzdorné trezory. V dnešní době jsou "Popelky" hezkou dekorací, mají nízkou bezpečnost proti modernímu zloději a s ohnivzdorností podle dnešních měřítek nepočítejte vůbec.

písmeno R

Redundantní

V překladu "více než je nezbytné". Je to systém trezorových zámků u kterých je možné odemknout jedním nebo druhým zámkem. Typicky mám elektronický zámek, kterým vstupuji do trezoru denně. Potom ale zapomenu kombinaci nebo zloděj poškodí klávesnici. Vezmu tedy klíč a odemknu trezor. Klíč obejde zamčený elektronický zámek.

Některé elektronické zámky mají jako svojí součást redundantní klíč. Jinak je to možné řešit speciálním rozvorovým mechanizmem, který spojí dva zámky a udělá je na sobě závislé. Existuje také elektronický zámek, který má jako součást zadávací klávesnice mechanický kombinační číselník (model RR4020).

RU - Resistant Unit

viz Odporové jednotky. V praxi to vypadá tak, že výrobce trezorů se rozhodne, že si nechá certifikovat svůj nový výrobek. Vyrobí tedy první trezor pro zkušebnu. Ve státem akreditované zkušebně předloží trezor a celou výrobní dokumentaci! Zkušební technik má tedy znalost jak trezor vypadá i uvnitř. Cílem zkušebního komisaře je dostat se do trezoru co možná v nejkratší době s použitím jednoduchého nářadí. Při napadení trezoru si podle libosti volí nářadí tak říkajíc od šroubováku, palice až po plazmovou řezačku. Každé nářadí má přidělenou bodovou hodnotu, čas po kterou nářadí používá se také převede na body. Takže když v ruce střídá nářadí, musí použít složité nástroje a používá je dlouho dostane trezor hodně bodů = odporových jednotek. Trezor při zkoušce dosáhne nějakou hodnotu odporových jednotek a podle těch se mu vystaví certifikát na odpovídající bezpečnostní třídu. Klienta tedy nezajímají RU, ale konečný certifikát.

Rozvor trezoru

Je mechanická součást ve dveřích trezoru sloužící na převedení pohybu do více stran. Na trezoru je zámek, který zamčením zablokuje rozvor a tím nejde pohnout. Při odemknutí zámku pak otočíte klikou/sklopným madlem, tím pohnete rozvorem a ten zatáhne blokovací čepy. Hlavně menší trezory nemusí mít rozvorový mechanizmus. Blokovací čepy do stran ovládá samotný zámek. Na klíč nebo elektronická klávesnice. Otočením klíčem nebo klávesnicí zatahujete blokovací čepy. Na vetší trezory naprosto nevhodné řešení.

písmeno S

Sejf

Jedná se o kovové, jednoplášťové i dvouplášťové schránky se základní bezpečnostní. Používají se pro uložení menších hodnot, jako příruční pokladna, na autoklíče apod. Mohou mít i bezpečnostní třídu. Jako sejf se označují většinou bezpečnostní třídy Z1, Z2 a Z3. Slovo sejf pochází z anglického "chránit". Sejfy tak ochraňují například před zlodějem nebo před požárem.

Spotřební trezor

Spotřební trezory jak název napovídá jsou určené ke spotřebě a jejich životnost je nezřídka o něco delší než záruční doba. Na spotřební sejfy se nedělá servis a rovnou se vyhazují. Kvalita, cena a bezpečnost je srovnatelná s dětskou hračkou. Koupíte je v každém hobby marketu nebo u výrobce nářadí.

písmeno T

Technický prostředek

je bezpečnostní prvek, jehož použitím se zabraňuje, ztěžuje, oznamuje nebo zaznamenává narušení zabezpečení objektu, zabezpečené oblasti nebo jednací oblasti a dále ničí utajované informace.

Trezor

Železný úschovný objekt různé konstrukce a velikosti. Používá se pro ochranu cenností, dat a utajovaných písemností. Trezory mohou chrání proti krádeži, ohni nebo neoprávněnému užití zbraní a utajovaných dokumentů.

písmeno V

VDMA

Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau. Organizace sdružující strojírenské podniky, působící na území Německa. Vydala v roce 1995 předpis, podle kterého se měli vyrábět Německé trezory. Konec platnosti byl v roce 2003. Přesto je možné se s předpisem setkat ještě dnes a to i na území ČR. Někdo dokonce tvrdí, že se jedná o bezpečnosntí třídy. Trezory jsou podle konstrukce seřazené do stupňů A, B, C, D10. Více o předpisu.

VdS

Všeobecná Asociace německých pojišťoven VdS. Asociace byla založena v roce 1947 jako sdružení pojistitelů. VdS provádí testy způsobilosti vloupání. V dnešní době jedna z největších autorit pro testování trezorů a trezorových zámků.

Vlhkost

Je celkem důležitá okolnost při rozhodnutí o koupi trezoru a obzvláště datového trezoru. Soustavná vlhkost a nebo zaplavení vodou může nevratně poškodit trezor. Časem dochází k objevení rzi a nebo je poškozena konstrukce deformací a například drhnou dveře. Při požáru je nevhodná vlhkost zdiva, která způsobí 100% vlhkost uvnitř obyčejného trezoru a to je více než datová média mohou vydržet bez poškození. Proto se vyrábí datové trezory odolné vůči vnějším vlivům obzvláště v případě požáru.

písmeno Z

Závislé zámky

Servisní zámek

Na trezoru je jeden hlavní zámek používaný ke každodennímu přístupu do trezoru. Když zapomenu kombinaci od hlavního zámku, zloděj ho poškodí, tak odemknu druhým servisním zámkem. Zámky jsou spolu spojené. Bezpečnost je jako bych měl na trezoru jen jeden zámek, tedy zloději stačí překonat jen jeden z nich.

Otevření v pořadí

Některé modely hlavně zahraničních trezorů mají dva zámky, které se musí odemykat postupně. Příliš se tento systém nepoužívá. Hlavně na vyšších třídách zabezpečení a na bankovních trezorech. Například nejdřív navolím kombinaci a to mi otevře klíčovou dírku. Zamykám zase obráceně.

Známky, trezor na

Každý kdo profesionálně sbírá známky měl by je také bezpečně uložit. Nejde jen o velmi cenné známky, ale také sbírky s citovou hodnotou. Nejcennější sbírky by se neměli chránit jen proti zloději, ale také proti ohni. Nejvhodnější pro takové účely jsou trezory na poštovní známky.

Zpoždění otevření

Většina elektronických zámků na trhu (ale existuje i klíčový zámek) má funkci časového zpoždění. Je to hlavně ochrana proti rychlému otevření trezoru. Když třeba vběhne násilník do obchodu. Nebo před příjezdem pultu centrální ochrany. Zpoždění může být 1 až 99 minut. Začně běžet po zadání správné kombinace. Po doběhnutí začíná běžet okno otevření. To je časové období kdy se zadá správný kód a otevře se trezor.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z

zpět | domů
Články zdarma

Jak si vybrat trezor?

Průvodce světem trezorů.

Kam umístit trezor?

nejčastější umístění

7 závažných chyb!

při používání trezoru

Bezpečnostní třídy

Hlavní údaj při koupi trezoru

Proč mít trezor?

co uložit dovnitř

Jak si vybrat zámek?

Trezorové zámky

Trezor na dlouhé zbraně

Jak si vybrat?
Průvodce trezory

Mám trezor

Pomoc se stávajícím trezorem

Chci trezor

Pomoc s výběrem trezoru
kontakt

Potřebujete radu?

721 886 885

Po - Pá 8:00 - 16:00

podpora@jinova.cz

logo trezory
Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Více o osobních údajích zde.
Copyright © již od roku 1968 Všechna práva vyhrazena.
Aktualizováno listopad 2020