Trezorové normy

Následuje výčet norem, zákonů a nařízení, které se dotýkají trezorů. Je pravdou, že zásadní je celoevropská norma EN 1143-1, která především dělí trezory na bezpečnostní třídy. Pro majitele zbraní je také důležitý zákon č. 119 o uložení zbraní. Pro lidi chránící své know-how norma EN 1047 o ohnivzdornosti trezorů.


trezor křižekO bezpečnostních třídách trezor křižekČSN EN 1143.1 trezor křižekVDMA 24992 (DE)
trezor křižekTřídy utajení podle NBÚ trezor křižekČSN EN 1300 trezor křižekRAL-RG (DE)
trezor křižekOhnivzdornost trezor křižekNařízení č. 338 trezor křižekVDMA 24991 (DE)
trezor křižekNorma 916012 trezor křižekNařízení č. 347 trezor křižekRAL-RG 626/7 (DE)
trezor křižekEN 14450 trezor křižekZákon č. 119
trezor křižekNorma UL (US) trezor křižekČSN EN 1047-1 a 1047-2

Norma 916012/2001

Tato česká technická norma platí pro zkoušení a klasifikaci mobilních trezorů se základní bezpečností a vestavěných trezorů se základní bezpečností podle jejich odolnosti proti vloupání. Používá se pro trezory se základní bezpečností, jejichž parametry nejsou řešeny ČSN EN 1143-1.

Bezpečnostní třídaProdukty
Třída Z1
Třída Z2 Produkty ve třídě Z2
Třída Z3 Produkty ve třídě Z3

Bezpečnostní třídy podle ČSN EN 1143-1/2006

Výsledky prováděných zkoušek jsou použity pro klasifikaci odolnosti proti vloupání. Tato evropská norma stanoví základ pro zkoušení a klasifikaci mobilních skříňových trezorů, vestavěných trezorů (do podlahy a stěny), trezorových dveří a komorových trezorů (s dveřmi nebo bez nich) podle hodnoty jejich odolnosti proti vloupání.


Bezpečnostní třída Počet zámků Orientační úložná částka
0 1Ks třídy A 50 tisíc Kč
I 1Ks třídy A 100-300 tisíc Kč
II 1Ks třídy A 300-500 tisíc Kč
III 1Ks třídy B 800 tisíc až 1.6 miliónů Kč
IV 2Ks třídy B 1.6 milionu až 2.3 miliónů Kč
V 2Ks třídy B 2 miliony až 4.5 miliónu Kč

Třídy utajení podle NBÚ

Úschovné objekty se hodnotí podle odolnosti proti násilnému a skrytému vniknutí. Podle takového hodnocení NBÚ dělí trezory na typy. Úschovný objekt určitého typu může následně sloužit pro ukládání utajovaných skutečností určité třídy utajení (Za předpokladu, že je umístěn v zabezpečené oblasti).


Typ Stupeň utajení Pro utajované skutečnosti Bezpečnostní třída
Typ 1A V „vyhrazené“ Z1
Typ 1B V „vyhrazené“ Z2
Typ 1C V „vyhrazené“ Z3
Typ 2 D „důvěrné“ 0
Typ 3 T „tajné“ I
Typ 4 PT „přísně tajné“ II, III, IV


Nařízení vlády č. 338/2002 Sb.ve znění pozdějších předpisů 347/2003 Sb.

Toto nařízení stanoví technické požadavky pro zabezpečení uschovaných, uložených nebo uskladněných střelných zbraní nebo střeliva a podmínky skladování, přechovávání a zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami.Zákona č. 119/2002 Sb. O střelných zbraních a střelivu

Více než 10 přechovávaných zbraní nebo více než 10 000 nábojů se zabezpečuje v uzamykatelném skříňovém trezoru, pokud splňuje technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem, nebo uzamčené místnosti nebo samostatném objektu, pokud splňují technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem.Norma na trezorové zámky ČSN EN 1300/2005

Trezorové zámky mají vlastní certifikáty, které prokazují jejich bezpečnost. Požadavky na trezorové zámky upravuje právě norma EN 1300. Norma rozděluje zámky do několika tříd pojmenovaných písmeny. Ve velké většině se do trezorů montují zámky v bezpečnostní třídě A. Elektronické zámky už základním provedení jsou ve vyšší třídě B. Ve vyšších třídách se zámky již nemontují. Jsou celkem nákladné a skok v zabezpečení není tak velký.

Lehké ohnivzdorné skříně podle EN 15659

Více o normě

Ohnivzdornost podle celoevropsky platné normy ČSN EN 1047-1 a 1047-2

Ohnivzdornost trezorů je na delší povídání a proto jsme o ní napsali článek, který popisuje ohnivzdornost u trezorů. Norma EN 1047 je celoevropsky uznávaná právě na určení stupně ohnivzdornosti trezorů.

Označení Popis
S 60 P testovaná odolnost 60 minut proti ohni pro dokumenty, při teplotní zátěži 1100 °C nesmí teplota uvnitř trezoru přesáhnout 175 °C
S 120 P testovaná odolnost 120 minut proti ohni pro dokumenty, při teplotní zátěži 1100 °C nesmí teplota uvnitř trezoru přesáhnout 175 °C
S 60 DIS testovaná odolnost 60 minut proti ohni pro počítačové nosiče dat, při teplotní zátěži 1100 °C nesmí teplota uvnitř trezoru přesáhnout 55 °C
S 120 DIS testovaná odolnost 120 minut proti ohni pro počítačové nosiče dat, při teplotní zátěži 1100 °C nesmí teplota uvnitř trezoru přesáhnout 55 °C


Norma pro plechové skříně EN 14450/2005

Norma EN 14450 je vlastně norma pro plechové skříně. Zná jen dvě normy S1 a S2. Vůbec neřeší odporové jednotky (RU) jako všechny ostatní normy vztahující se k trezorům. Jen výjimečně je nějaký trezor certifikovaný do této normy. Musí to být z neznalosti výrobce a nebo obavy, že jeho trezor neprojde z hlediska bezpečnosti. Bezpečnost trezorů se určuje podle příslušných norem ČSN 916012 nebo EN 1143-1 (ČSN 916011).

Označení Popis
Stupeň S1 Úschovné objekty - bezpečnostní trezorové schránky
Stupeň S2 Úschovné objekty - bezpečnostní trezorové schránky


Americká norma ohnivzdornosti UL 72

Je americká norma ohnivzdornosti, která se později převzala i u nás. Má stejné podmínky hodnocení jako česká norma 1047:1 a 1047:2

Třída 350

Udává stupeň ohnivzdornosti pro papírové dokumety. Jsou tři části zkoušky: zkouška trezoru požárem (zkušební pec) a sledování vnitřní teploty, která nesmí překročit 175 stupňů Celsia. odolnost proti explozím, kdy trezor musí prokázat odolnost proti náhlým vysokým teplotám a odolat nahromaděným parám a plynům. ochrana obsahu trezoru proti ohni i po pádu ze 30 stop (9,1m)

Označení Popis
UL Class 350 testovaná odolnost proti ohni pro papírové dokumenty
UL Class 150 testovaná odolnost proti ohni pro magnetické pásky
UL Class 125 testovaná odolnost proti ohni pro počítačové disky

Německý předpis VDMA 24992

Protože se německé výrobky dovážejí také do České republiky, je u nás známý předpis VDMA. Už méně se ale ví, že toto vlastně není norma, ale stavební předpis! Nedefinuje odolnost proti vloupání, ale konstrukci ocelových schránek. Pro naše úřady je to necertifikovaný trezor a pro pojišťovny "nezjištěná konstrukce". Prodejci ale dále nabízejí zboží podle "normy" VDMA, certifikát Vám k tomu ale nedoloží.

Současná situace je taková, že v Německu se jednoplášťové trezory označují jako třída A. Dvouplášťové trezory se potom označují jako třída B. Certifikáty však nejsou. Více o předisu VDMA.

Popis Třída Podle
Einwandiger Stahlschrank Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992, Mai 1995
Mehrwandiger Stahlschrank Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992, Mai 1995

Německá norma RAL-RG (pokračování VDMA 24992)

Popis Třída Podle
Wertschutzschrank Sicherheitsstufe C1 nach RAL-RG 626/2
Wertschutzschrank Sicherheitsstufe C2 nach RAL-RG 626/2
Panzergeldschrank Panzergeldschrank Sicherheitsstufe D 10 nach RAL-RG 626/10
Panzergeldschrank Panzergeldschrank Sicherheitsstufe D 20 nach RAL-RG 621/20
Panzergeldschrank Panzergeldschrank Sicherheitsstufe E 10 nach RAL-RG 621/10

VDMA-Norm 24991, RAL-RG 626/7 (Ohnivzdornost)

Normy které spadají do dnešní EN 1047-1 a 1047-2, která má stejné třídy a stený postup zkoušek.

zpět | domů
Články zdarma

Jak si vybrat trezor?

Průvodce světem trezorů.

Kam umístit trezor?

nejčastější umístění

7 závažných chyb!

při používání trezoru

Bezpečnostní třídy

Hlavní údaj při koupi trezoru

Proč mít trezor?

co uložit dovnitř

Jak si vybrat zámek?

Trezorové zámky

Trezor na dlouhé zbraně

Jak si vybrat?
Průvodce trezory

Mám trezor

Pomoc se stávajícím trezorem

Chci trezor

Pomoc s výběrem trezoru
kontakt

Potřebujete radu?

721 886 885

Po - Pá 8:00 - 16:00

podpora@jinova.cz

logo trezory
Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Více o osobních údajích zde.
Copyright © již od roku 1968 Všechna práva vyhrazena.
Aktualizováno listopad 2020