Používání souborů cookies

Soubory cookies nám jsou UKRADENÉ

Webová stránka používá soubory cookies pro statistiky. Především odkud návštěvníci přišli. Cookies jsou malé textové soubory. Ukládají se pomocí webového prohlížeče do jednotlivých počítačů. Cookies si lze představit jako paměť webové stránky. Podle nich při další návštěvě web uživatele pozná. Cookies nezabírají na disku počítače téměř žádné místo. Jejich velikost činí zpravidla několik kilobajtů. A neslouží ani k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů.

cookies

K čemu tento web cookies používá?

K anonymnímu statistickému zaznamenání. Při každé návštěvě našich stránek si Google Analytics ukládá anonymní cookies. Ty pomáhají zjišťovat, kolik uživatelů chodí na tento web opakovaně. Lépe tak chápeme, jak se čtenáři na našich stránkách chovají, čemu dávají přednost a co je zajímá. Tato informace je zcela anonymní a bezvýznamná.

Používání osobních údajů (GDPR)

Dovolujeme si Vás stručně informovat o zpracování Vašich osobních údajů, Tato informace se netýká osobních údajů právnických osob, včetně názvu, právní formy a kontaktních údajů právnické osoby.

Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Správcem Vašich osobních údajů je společnost JINOVA ČESKÉ TREZORY s.r.o. IČO 25757032 se sídlem Brigádnická 336, JINCE.

V jakých situacích budeme Vaše údaje zpracovávat?

O udělení souhlasu se zpracování nežádáme, protože Vás nebudeme obtěžovat žádnou formou marketingu a spamu. Bez Vašeho souhlasu můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje na základě následujících právních titulů a pro následující účely: realizace smluvního závazku včetně související obchodní a finanční komunikace, pro vymáhání dlužných částek za dodané zboží nebo jiných pohledávek, poskytování součinnosti státním orgánům na základě zákona a v jeho mezích, včetně uchovávání údajů na základě zákona, vedení účetnictví

Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme?

Vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje o produktech, které jste zakoupili, příp. o službách, které nám poskytujete nebo Vám poskytujeme, údaje z naší vzájemné komunikace (ať už probíhala osobně, písemně, telefonicky či jinak), platební údaje (např. údaj o zaplacené nebo dlužné částce, číslo účtu apod.).

Jsou to údaje, které jste nám poskytl/a Vy, např. v souvislosti s uzavřením smlouvy nebo jste nám je sdělil/a v průběhu naší spolupráce. Zpracováváme také údaje získané z veřejných zdrojů, seznamů a evidencí jako jsou např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, insolvenční rejstřík.

Vaše osobní údaje předáváme v odůvodněných případech a pouze v nezbytném rozsahu: našim smluvním partnerům, které potřebujeme pro naše běžné fungování a realizaci smluvního vztahu s Vámi např. poskytovatelům kurýrních nebo poštovních služeb, jiným subjektům v případech, kdy nám poskytnutí Vašich údajů ukládají právní předpisy, nebo pokud je to nutné pro ochranu našich oprávněných zájmů (např. soudům, Policii ČR atp.).

Jaká máte práva?

Můžete Správce požádat o přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme. Můžete Správce požádat o opravu nepřesných nebo nekompletních osobních údajů. Můžete Správce požádat, aby vymazal Vaše osobní údaje, které již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; odvolal jste souhlas, na jehož základě byly Vaše osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování; Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně; Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu. Máte právo na přenositelnost údajů v případech předpokládaných nařízením GPDR máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, a které jste poskytl Správci., ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu s tím, že tímto právem nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. Právo podat stížnost – máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz

kontakt

Potřebujete radu?

721 886 885

Po - Pá 8:00 - 16:00

podpora@jinova.cz

logo trezory
Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Více o osobních údajích zde.
Copyright © již od roku 1968 Všechna práva vyhrazena.
Aktualizováno listopad 2020