Historie trezorů

Toto je zkrácená historie trezorů vyrobených na území dnešní České republiky za posledních 150 let, jejich vývoj a konstrukce. Dále se zde dočtete o lidech, kteří trezory vykrádali a o těch, kteří jim v tom chtěli zabránit. V některých kapitolách se dočtete zajímavé věci a můžeme si dovolit zacházet do detailů a někde mnoho informací nemáme.

Počátek trezorových zámků

1778

Dlouhou dobu se nevěnovala pozornost zámkům a jejich vývoj se pohnul až v 18. století. Angličan Robert Barron již v roce 1777 patentoval kompletně nový druh zámku se dvěma stavítky. Dát do zámku samostatně stavítka byl velice revoluční nápad a představoval první "moderní" zámek na trezorové dveře. Barronův zámek byl kompletně vyráběný ručně a tak byl na svou dobu velice nákladný. Části zámku Barron byly záhy zkopírovány a nápady používala také konkurence. Například zámečník Joseph Bramah z jeho rodné země.

Počátek trezorů

1780
historická zkouška ohnivzdornosti

Uchování svých cenností v bezpečí provází lidstvo již od pradávna. 1000 let zpátky se používala dřevěná truhla na majetek. Přes dřevěné truhly jsme přešli k okovaným truhlám. Obchodníci, panovníci i piráti, všichni používají dubové truhly. Jedním z tehdejších patentů například byly ocelové obruče kolem dřevěné truhly. Logicky následovali truhly z kovu (Koncem osmnáctého století se odlévali menší truhly celé z litiny. Měli jednoduché nebo dvojité dveře a stěny jsou asi půl palce. Dělalo se to ve společnostech Carron Company ze Skotska a Coalbrookdale z Anglie. Od litých trezorů se ustupuje hlavně proto, že nejsou vůbec chráněné proti ohni). Později se kovovým truhlám neotevíralo víko směrem vzhůru. Důvodem byla samozřejmě zvyšující se hmotnost. Truhla se postavila a dveře se otevírají směrem k sobě. To je ten zásadní okamžik a vznik trezoru tak jak ho známe dnes.

Anglický výrobce zámků Bramah

1784
trezorový zámek 1787 Commemorative Lock

V roce 1748 se narodil Joseph Bramah, který se zajímal o techniku a mohli bychom ho nazývat vynálezcem. Jako schopný zámečník si nechal již v roce 1784 patentovat svůj vlastní zámek, ke kterému mohlo být teoreticky 479,001,600 různých klíčů. Na svou dobu převratný vynález, který si na dlouhou dobu zajistil prvenství. Ve stejném roce zakládá firmu Bramah Locks, která existuje až dodnes na adrese 124 Piccadilly. Trezorové zámky vyráběné jeho továrnou se rychle proslavili. Hlavně pro svou odolnost proti manipulaci a zahřátí. Společnost měla ve výloze vystavený svůj zámek "Challenge Lock" na kterém bylo napsáno:

trezorový zámek Challange lock Bramah
The artist who can make an instrument that will pick or open this lock shall receive 200 guineas the moment it is produced.
Umělec, který vyrobí nástroj schopný otevřít tento zámek, získá 200 guineí.

Výzva vydržela 67 let až do Velké exhibice (Great Exhibition) v roce 1851. Americký zámečník Alfred Charles Hobbs byl schopen otevřít zámek a získal cenu. Hobbsův pokus trval 51 hodin v 16 dnech. Bramah dostal ještě druhý patent na konstrukci zámku v roce 1798.

První britský výrobce trezorů John Tann

1790
výrobce trezorů Tann

Zakladatel Edward Tann se objevil v roce 1790 na seznamu v londýnském obchodním adresáři jako výrobce železných truhel na Crown Street. Přesto, společnost John Tann Ltd udává, že vznikla v roce 1795. Účetní knihy z let 1828 až 1840 ukazují, že vyráběli ocelové truhly, odlévané boxy, boxy z panelů, ocelové dveře a trezorové zámky. Jejich významným zákazníkem v těch letech byl Charles Chubb. První důležitý patent si Edward Tann and Sons registrovali v roce 1843. Jednalo se o zámek “Reliance” (obchodní název, v překladu "Spolehnutí"), který měl jedno nebo dvě chráněná stavítka a ochranu proti tlaku. Společnost se koncentruje hlavně na banky a zámořské trhy. Jejich strategií byly méně dostupné trezory. V roce 1853 vyrobila firma jejich mistrovský kus. Trezorové dveře pro "London Silver Vaults and Chancery Lane Safe Deposit". Dodával také trezorové dveře pro klenotnici "Tower of London".

Anglická firma Milner

1814
výrobce trezorů Milner

V roce 1791 byl Thomas Milner vázán 11 let jako učedník v klempířském obchodu svého otce. Hodně se tam naučil a začal vyrábět železné pokladny a trezory. Již v roce 1814 založil společnost Thomas Milner & Co. Vyráběli zámky a protipožární trezory. V roce 1824 se stal dodavatelem pro Vévodu z Wellington, stejně jako pro válečnou kancelář. První ohnivzdorný trezor je datován ještě před rokem 1827 a tedy mnoho let před konkurencí. V roce 1830 se Thomas stěhoval z Sheffieldu do továrny Liverpoolu, kde vyráběl kovové boxy z tabulového plechu. V té době zaměstnával okolo 35 mužů. trezorové dveře z Titaniku Změnil název firmy na Thomas Milner and Son, kde byl průkopníkem ve vývoji ohnivzdorných trezorů. Milner je držitelem patentu na ohnivzdorné trezory, což demonstroval v centru města zapálením obrovského ohně okolo trezorů. Od roku 1846 se posunul k výrobě trezorů a truhel z desek železa. Thomas zemřel v roce 1849 a firmu převzal syn William. Firma je na vzestupu a v roce 1851 zaměstnává 110 lidí. V roce 1874 se společnost jmenuje Milner Safe Company a zaměstnává 480 lidí. Londýnský obchodní adresář v roce 1900 tvrdí, že jsou největším výrobcem na světě. V roce 1911 je doručeno 5 Milnerovo trezorů na Titanic protože jím cestuje na 58 milionářů, kteří chtějí skrýt své diamanty v celkové hodnotě 250.000.000 dolarů. V roce 1955 získala společnost Hall Engineering Products akvizicí společnost Milner, aby se nakonec spojila s Chatwood Safe Company a staly se známými jako Chatwood-Milner. Továrna v Speke byla uzavřena v roce 1964 a veškerá produkce se přesunula pod firmu Chubb, která převzal Chatwood-Milner v roce 1959.

Anglický výrobce Jeremiah Chubb

1818
trezory Chubb

Zámečník a mechanik Chubb z Portsmouthu v Anglii vynalezl zámek Detector. Typ zámku se stavítky ve válci založený na jiných zámcích od pánů Barron nebo Bramah s blokovacími čepy na pružině. Detector je zajímavý tím, že při vložení nesprávného klíče přestane pracovat. Chubb vynalezl zámek v roce 1818 v reakci na vládou sponzorovanou soutěž. Soutěž na vyvinutí nepřekonatelného zámku, protože se neznámí zloděj dostal pomocí falešného klíče do budovy parlamentu. Chubb soutěž vyhrál s odměnou £100. V roce 1820 si bratři Jeremiah a Charles založili továrnu na trezorové zámky. Nejdříve prodávali trezory od firmy Edward Tann & Sons a v roce 1837 si postavili svojí vlastní továrnu na trezory v Cowcross Street v Londýně. Původně měli jejich vlastní trezorové zámky 4 stavítka a v roce 1847Výrobce trezorů Chubb rozšířili počet na 7. V roce 1866 postavila firma novou továrnu na Glengall Road, Londýn. V roce 1956 firma Chubb & Sons převzala známého výrobce trezorů a zámků, firmu Hobbs Hart & Co Ltd., a o několik let později 1959 trezorovou firmu Milner v Liverpoolu. V roce 1984, Chubb & Sons Lock & Safe Co Ltd se stala součástí skupiny RACAL Electronics. Firma Williams Holdings, koupila v roce 1997 Chubb Security, ale obratem jí prodala firmě ASSA-ABLOY v roce 2000 po slabších finančních výsledcích.

První pokus znemožniti vloupání se do pokladny učinil J.Chubb v Londýně, který v letech padesátých hleděl cíle toho dosáhnouti tím způsobem, že navrtal do železné plotny okolo zámku řadu děr, které opatřil závitem a zase vyplnil kalenými ocelovými šrouby.
Zámečnictví: Tradice z pohledu dneška

Francouzský výrobce trezorů Fichet

1825
výrobce trezorů Fichet

Alexandre Fichet se narodil v roce 1799 v obci Etrepilly a již ve věku 26 let si otevřel zámečnictví v Paříži. O čtyři roky později si patentoval svůj první trezorový zámek. Další patenty následovali. Vybavil si dílnu a v roce 1840 vyrobil první moderní ohnivzdorný trezor. Jak jeho výroba přesahovala možnosti dílny, postupně postavil továrnu v Monceau u Paříže a následovala druhá a třetí v Lyonu a Marseille. V roce 1917 byla založena továrna v Sens a o dva roky později byly otevřeny pobočky po celém světě, včetně Itálie, Argentiny, Španělska, Belgie, Rumunska a Brazílie.

Železné trezory proti ohni

1830

Po roce 1830 se vyrábějí v drtivé většině již jen kovové "trezory". Jednoplášťové i se dvěma plášti. Dva pláště by byla celkem dobrá obrana proti zloději. Ale co oheň? Železo samo o sobě totiž výborně převádí teplo a tak by se zničil obsah trezoru. Kvůli lepšímu zabezpečení proti zloději a hlavně proti ohni při požáru lidé začali přemýšlet. Jak žár zastavit nebo alespoň zpomalit? Zkouší se mnoho materiálů a úspěch slaví popel. Velký požár New Yorku v roce 1835Zřejmě svými vlastnosti a ještě lepší pořizovací cenou. Proti ohni je ale lepší výplní mezi stěnami kamenec, který výborně pohlcuje žár. Je ale dražší a tak se nepoužívá. Experimentovalo se s kamenem, sádrou, dřevem, slídou a cementem. Dodnes je nejznámější popel. Velký požár New Yorku v roce 1835 ukázal v jakém žalostném stavu jsou stávající trezory v ochraně proti ohni.

První německý výrobce trezorů J. S. Arnheim

1833
výrobce trezorů Arnheim

Simon Joel Arnheim byl zámečníkem a mechanikem v Berlíně. Odemykal zámky také ve Vídni a Paříži. Již v roce 1833 založil zámečnictví a později 1835 první německou továrnu na výrobu trezorů S. J. Arnhem. Firma sídlí ve vlastní rezidečně-komerční budově na Rosenthaler Straße 36. V roce 1848 byl ustanoven jako dvorní umělecký zámečník. V roce 1860 vyrábělo asi 120 lidí 300 trezorů ročně. V roce 1875 zemřel zakladatel Simon Joel. Firmu přebírá jeho syn Carl Arnheim s manželkou Dorotheou. Přesouvají firmu do Wedding ulice Badstraße 40/41. V roce 1905 po smrti Carla Arnheima je firma jeho dvou synů Siegmunda a Felixe. Později se společnost S. J. Arnhem spojila s firmou Ade Tresorbau a vznikl nový název Ade-Arnheim.

V roce 1938 bylo veškeré židovské podnikání arizováno (Arisierung). Jedná se o perzekuce Židů v německé říši, určitá forma krádeže majetku v držení lidí židovské víry ve prospěch většiny národa. Továrna společnosti byla obsazena nuceně pracujícími a firmou Frischeisen & Co, Kabelfabrik. Dorothea Arnheim umírá v roce 1942 v Osvětimi.

České trezory

1834

Základy českého trezorového průmyslu byly položeny před polovinou 19. století kdy kované železné truhly byly postupně vylepšovány přidáním vnitřního mechanizmu a korpusu, který byl volitelně vyplněn dalšími materiály, které by pomohli nejen izolovat obsah, ale také by vyzařovali vlhkost, čímž by zvýšili bod vzplanutí jakéhokoli papírového obsahu. Od dřevěné truhly přes trezor vyplněný popelem se dostáváme k dnešním ohnivzdorným betonům.

Anglický výrobce trezorů Marr

mosazná deska na trezoru

Jako jeden z nejstarších dokladů o vzniku trezorů, které se podobali těm dnešním, je záznam o podání patentu v roce 1834 a byl to pan William Marr z Anglie. Po jeho podání rychle následovali další patenty a hlavně podstatná technická vylepšení. V roce 1838 výrobce trezorových zámků Charles Chubb, v roce 1840 Thomas Milner jako pracovník s tabulovým plechem v Sheffieldu a Edward Tann a synové v roce 1843. Na obrázku je erbovní deska z lisované mosazi na které se zrodilo Milnerovo prohlášení:


Patentované dvouplášťové trezory jsou odolné požáru tím, že vzájemná reakce nevodiče tepla a vypařování zachovává jejich obsah po skončení doby trvání příležitostného požáru podle (212 deg.) při varu do červeného žáru.

Vylepšení ohnivzdornosti trezoru

1840

Roku 1840 byl zapsán další patent, který počítá se sádrou a kamencem v prostoru mezi stěnami. Při požáru by pak vzniklá vlhkost měla chránit obsah trezoru. Milner tento patent napadl pro přílišnou podobnost s jeho principem nevodičů tepla. Spory se táhnou až do roku 1851.

Švédský výrobce trezorů Rosengrens

1847
výrobce trezorů Rosengrens

Firma Rosengrens začala vyrábět trezory ve švédském Göteborgu v polovině 19. století. Jejich první modely byli s největší pravděpodobností kopiemi importovaných britských trezorů. Smith Peter Rasmussen začal se svým podnikáním v roce 1847. Postupem času se rozrostlo na zámečnickou dílnu s širokou škálou produktů včetně trezorových zámků a dokonce i trezorů. V roce 1886 si pak sotva dvacetiletý zámečník Edvin Albert Rosengrens dílnu koupil. O jedenáct let později získal zlatou medaili nesoucí obraz krále na Světové výstavě ve Stockholmu za velmi vzhledné a bezpečné trezory. V roce 1905 postavil své první průmyslové objekty na ostrově Hisingen (Göteborg) a začal exportovat do sousedních zemí a Ruska. V roce 1994 firma ukončila svou samostatnost a vystupují pod hlavičkou Gunnebo Security Group.

Trezory z tepaného plechu

1850
historické trezory

Stojí za zmínku, že po roce 1850 se trezory vyrábějí z tepaného plechu, později válcovaného o síle materiálu 3 mm a někdy až 5 mm a to podle toho jak zabezpečený měl trezor být. Desky plechu byly nýtovány do potřebných úhlů a tvořili rámeček společně s vnitřními plechy. Mezi stěny byl vkládám ohnivzdorný materiál, zřejmě podle potřeb výrobce nebo přání zákazníky. Deska, která tvořila dveře byla většinou z materiálu o síle 3/8 až po 1/2 palce. Na dveřích byl blokovací mechanizmus, zámek. Celková šířka dveří bývala 4 palce. To vedlo k mnoha reklamním tahům, kde se výrobce chvástal sílou stěn a dveří a přitom tyto informace byly zavádějící.

První světová výstava v Londýně

1851
výstava trezorů v Crystal palace

První světová výstava (nazývaná Velká exhibice) se konala v Londýnském Hide parku v roce 1851 a byl pro ní speciálně vystavěn Crystal Palace. Vedle všech klíčových úspěchů světových odvětví, výstava demonstrovala několik modelů trezorů od různých výrobců z celé Evropy. Mezi anglickými výrobci byli například CHUBB & Son, Milner a syn, a Edw.Tann & Son. V následujících třech letech v Anglii vznikly trezorové firmy jako je hlavně Hobbs & Co. (později přejmenovaný na Hobbs Hart & Co.), Chatwoods Patent Safe & Lock Co. (později Chatwood Safe Co.) a Ratcliff & Horner (později Ratner Safe Co.). Tyto firmy dohromady položili základy britského trezorového průmyslu pro další roky.

Výrobce zámků Hobbs Hart & Company

výrobce trezorů Hobbs

Tato společnost v podstatě vznikla když Američan Charles Hobbs navštívil v roce 1851 První světovou výstavu v Londýně. Talentovaný návrhář trezorových zámků a nadšený zámečník. Úspěšně bez násilí otevřel dva z nejlepších britských zámků a získal přes noc slávu. Rozhodl se v této zemi zůstat. Založil továrnu na nedobytné trezorové zámky Hobbs & Company se sídlem na adrese Cheapside v Londýně. Vytvořil si velice úspěšný obchodní vztah s Milner Safe Company. Hobbsovo zámky se pak stali standardem na Milnerovo ohnivzdorných trezorech pro příštích 20 let. V oboustranné dohodě pak Milner vyráběl většinu trezorů prodávaných Hobbs & Co. Firma se stala známá jako Hobbs, Ashley & Company a většinu své práce dělali pro vládu a banku "Bank of England". Před tím než se Hobbs v roce 1960 vrací do Ameriky předává firmu jmenující se Hobbs, Hart & Company zakládajícímu členovi John Methias Hartovi. V roce 1956 se staly členy skupiny firem pod značkou Chubb.

Tresty za trezory

1852
rakouský trestní zákoník 1852

V tomto roce se objevuje v rakouském trestním zákoně zločin vyloupení pokladny. Jedná se o "krádež na věcech zamčených", která se trestala odnětím svobody když byla způsobená škoda větší než 500 Kč. V závažnějších případech spojených například s ublížením na zdraví mohl být zločinec odsouzen k smrti. Tento trestní zákon o vykrádání trezorů se udržel v platnosti dalších 100 let.

Rakouský výrobce trezorů Wertheim

výrobce trezorů Wertheim

Prvního září roku 1852 založil Franz Wertheim společnost Wertheim. První rakouskou továrnu na trezory ve Vídni. Zprvu společnost zaměstnávala 85 zámečníků. V roce 1853 uspořádali veřejnou zkoušku ohněm. Několik pokladen bylo postaveno ve Vídni na náměstí do velkého ohně. Následně po několika hodinách otevřeny s nepoškozeným obsahem. V roce 1857 se podobná zkouška konala v Turecku při příležitosti festivalu.

Německý výrobce trezorů Pohlschröder

1855
trezory Pohlschröder

Komanditní společnost Pohlschröder & Co. byla založena již v roce 1855 mistrem zámečnickým Friedrichem Pohlschröderem. Od samého začátku byla známa po celém světě jako výrobce trezorů a trezorových zařízení. V roce 1895 Frederick Pohlschröder zemřel. Jeho syn Henry se svými syny firmu rozšířil o výrobu ocelového kancelářského nábytku. Postupem času tvoří kovový nábytek a regály 60% z celkových tržeb. V roce 1975 byla společnost s 1.700 zaměstnanci převzata do Hamburku Ulrichem Harmsem. Roku 1980 byl Pohlschröder začleněn do společného podniku "Steelcase Strafor", kde polovinu má americká firma Steelcase Inc. Grand Rapids a polovinu fransouzská firma Strafor ze Štrasburku. Společnost Pohlschröder byla rozpuštěna v roce 2000. Značku Pohlschröder si ponechal Steelcase GmbH v Rosenheimu.

Německý výrobce trezorů Bode Pancer

1858

Již v roce 58 založili svojí společnost pánové Louis Bode a Heinrich Troue. Společnost v Hannoveru pojmenovali jako Bode & Troue. V německu to byla první specializovaná továrna na výrobu pancéřových pokladen. Konkrétně ocelové pokladny proti ohni a proti napadení zlodějem. V roce 1924 se spojila firma s berlínskou firmou Panzer. V letech 1926 a 1935 byla společnost jednou z nejvíce inovativních společností v oblasti zabezpečovací techniky. Rodina Bode ukončila slavnou firmu v roce 1976 prodejem trezorové skupině Fichet-Bauche-Grouppe. trezory Bode PanzerPozději je značka Bode Panzer v portfoliu firmy Berliner Elektro Holding (přejmenovaná v roce 2000 na AdCapital). V roce 2001 prodána s deficitem investorovi a výroba přesunuta do Rajhradu v České republice.

Francouzský výrobce trezorů Bouche

1864
výrobce trezorů Bauche

V roce 1864 Auguste-Nicolas Bauche (znalec ohnivzdorných materiálů) založil v obci Gueux továrnu na trezory. Od roku 1867 bylo již v továrně těsno a přestěhovala se do Remeše. Nové velice moderní dílny zahrnovali na svou dobu nevídané technologie, jako byla především cementovací pec pro extrémní kalení ocele. To vedlo k velkému pokroku v trezorech. V roce 1879 prokázal účinnost svých ohnivzdorných trezorů veřejnou zkouškou kdy z ohořelého trezoru vyndal sto tisíc franků. Bauche expandoval továrnou v Feuquières, ale byl zastaven světovou válkou v roce 1914, kdy se společnost dostala do rukou Němců. Na ústupu v roce 1918 jsou budovy zničeny a Bauche musí začínat vývoj a výrobu znovu. Továrna byla opět zničena Němci v roce 1940 a o 4 roky později částečně rekonstruována jako dílna na opravu amerických tanků. Společnost musela počkat až dlouho po válce byla továrna plně přestavěna.

Americká továrna na trezory Mosler

1867
výrobce trezorových dveří Mosler

Mosler Safe Company je společnost zabývající se trezory a bankovními trezorovými dveřmi. Založená v Cincinnati Gustavem Moslerem v roce 1867. V roce 1891 se přestěhovala do Hemiltonu. Ještě v roce 1900 zaměstnávala firma 2.400 lidí. Většinu společnosti po bankrotu v roce 2001 koupila firma Diebold. Produkty firmy byli známé jako velice precizní a opravdu pevné. Několik trezorů bylo nainstalováno v Hiroshimské Mitsui Bank, kde přežili na konci 2. světové války atomový výbuch. Následně toho firma využila při reklamě a úspěšně vyráběla dveře pro nukleární sila. Známí jsou také trezorem ve kterém se vystavuje Deklarace nezávislosti. Například také instalovali trezorové dveře v Národní laboratoři Oak Ridge. Celé zařízení bylo dvoukřídlé s hmotností 138 tun. Každé dveřní křídlo vážilo 58 tun a bylo možné je zavírat od jedné osoby.

Trezorový zámek PROTECTOR

1871
trezorové zámky Kromer

V roce 1871 Němec Kromer vynalezl mechanizmus patentovaný 1874 pod názvem PROTECTOR. Zámek byl navržen pro průmyslovou výrobu a svojí cenou snadno vytlačil z trhu dražší zámky Bramah. Z větší části vyráběné ručně. Zámek Kromer Protektor byl zámek se stavítky a s motýlkovými klíči. Na rozdíl od zámků Bramah má jedenáct stavítek seskupených okolo otočného válce uvnitř jiného válce. Oboustranný motýlkový klíč byl s jedenácti zářezy. To znamená, že zámek měl celkem 87 milionů variací. Vnitřní válec se mohl otočit jedině když všech jedenáct stavítek bylo ve správné poloze.

Polský výrobce trezorů Hieronim Zieleziński

1872

Na území Polska v 19. a 20. století mají největší vliv Němečtí a Rakouští výrobci trezorů. Jen velice málo měli poláci konstruktérů trezorů a ještě méně se hlásilo ke kasařským výrobkům. Mohou se zmínit dvě větší továrny na trezory ve Varšavě. Bothe oraz Zieleziński a potom také zámečnická dílna Karola Zinkego. Polské tradice v tomto odvětví jsou, bohužel, velmi skromné.

Polský výrobce trezorů Hieronim Zieleziński

Hieronim Zieleziński založil v roce 1872 ve Varšavě továrnu na výrobu kovových konstrukcí a zdobení "Fabryka Wyrobów Żelaznych, Konstrukcji i Ornamentów". Byl to nejzajímavějších výrobců pancéřových kas z těch několika v Polsku. Společnost má velmi velkou tradici v ocelových konstrukcích. Získala velké množství patentů na své výrobky. V nejlepším období měla společnost 239 zaměstnanců a 11 výrobních hal. Ze světových výstav si firma přivezla řadu ocenění. V roce 1937 reprezentovali polskou techniku na prestižní umělecké výstavě v Paříži. K jedné z výstavních hal postavili 41 metrů vysoký ocelový stožár. V letech 1880 a 1890 firma vyráběla trezory pro banku "Banka Polskiego".

Španělský výrobce trezorů Dragosanz

1876
španělský výrobce trezorů

Koncem devatenáctého století se José Sanz Feliu začal zabývat myšlenkou jak se prosadit v průmyslu Valencie. V roce 1876 založil firmu Talleres Sanz S.A. V první řadě se začal věnovat výrobě vodních kol. Druhá generace společnosti, Miguel a Vicente Sanz Simon (1872-1930 a 1872-1936) nejen pokračují v odkazu, ale vzhledem k poptávce po velmi kvalitních produktech se značně rozšířila klientská základna. Klienti jsou již nejen z provincie Valencie ale z celé země. Vyvíjí řadu produktů od strojního zařízení na dřevo po parní stroje. Začali být velmi úspěšní ve výrobě vah a trezorů. Odhodlání a snaha technologicky zlepšit všechny výrobky byly úspěšné. Obdrželi například zlaté medaile na Regionální výstavě ve Valencii (1909) a další národní expozice. Třetí generace pak nastupují Miguel a Alfonso Sanz Pallás, zdědili už prosperující firmu Rozšiřovali, zlepšovali a vyvíjeli nové výrobky. Vyrábějí žaluzie, izolační trubky a dokonce i panelové domů. Investují do nových technologií a inovací, zapsali několik patentů. V současné době se pátá generace majitelů zaměřuje na trezory a pneumatické systémy.

Ruští výrobci trezorů bratři Smirnov

1882
ruští výrobci trezorů

Na štítku bratři Smirnov uvádějí založení výroby trezorů v roce 1882. Mezi lety 1907 a 1910 měli bratři hlavní adresu na rohu ulice Butcher a náměstí Lubjanka v Moskvě. Na adrese Butcher №4 byla pravděpodobně obchodní dům a prodejna trezorů. Na trezorových štítcích uváděli dvě adresy v Moskvě a Nižném Novgorodu, kde byla pravděpodobně výroba trezorů. V 19. století se v Nižném Novgorodu pořádá výstava "Nižnij Novgorod Fair", kde mají bratři Smirnov velkou výstavu trezorů. Další informace o bratrech Smirnov v Moskvě bylo poměrně složité získat a celkem matoucí. Jedná se o velmi rozšířené příjmení v Rusku. Jak se ukázalo trezory na začátku 19. století vyrábělo několik lidí jménem Smirnov. V moskevském průvodci pro rok 1901 je sekce trezory, kde je uveden jako výrobce trezorů Smirnov S. Simon.

Španělský výrobce trezorů Borges

1885
španělský výrobce trezorů

Don Juan Ramón Borges založil společnost Borges v roce již 1885. V té době s významným kapitálem jeden milion Pesos. Od svého vzniku se zabýval výrobou zemědělských strojů a trezorů. Přes čtyři generace pod značkou Borges patřili k rodině. Po všechny ty roky byly provedeny nejvýznamnější a nejdůležitější bezpečnostní práce pro velké banky, veřejné instituce a soukromé společnosti v zemi.

Tisíc výrobců trezorů

1900

Je to až neuvěřitelné, ale za vlády Viléma II. Pruského je na území Spolkové republiky Německo asi 1.000 výrobců trezorů. Jeho vláda trvala od roku 1888 až do listopadu 1918. Například ve stejné době bylo údajně na území Velké Británie asi 300 výrobců trezorů. Jak velká může být poptávka po trezorech ukazují výsledky jedné z větších trezorových firem. Za 15 let své působnosti vyrobila na 30 tisíc trezorové techniky. Většinou kusové zakázky dodávané do bank a podniků.

1. světová válka

1914

Vypuknutí války v červenci 1914 náhle ukončilo dynamický rozvoj ve výrobě trezorů v Evropě. V prvních měsících se výroba železa a oceli snížila o více než 25 procent. Ostatní bylo použito pro válečnou výrobu. Tak spontánně začal hlavní nedostatek materiálů. Zvláště důležité pro výrobu trezorů byla absence zkušených montérů a zámečníků. Vzhledem k tomu, že Německo bylo s většinou evropských zemí ve válce, exportní pozice se náhle zhroutili. Továrny výrobců trezorů a všeobecně továrny musely být převedeny pro potřeby války. Velké ekonomické problémy se táhnou minimálně do roku 1923. Pak už se mohli výrobci trezorů opět nadechnout. I když utrpení celé ekonomiky (hlavně v Německu) nebylo v žádném případě u konce. V letech 1930 - 33 dosahuje vrcholu globální ekonomická krize. To byl důvod, na kterém staví nacionální socializmus a v letech 1933 přebírá vládu.

Hodnocení kvality trezorů

1917

První standardizované testy kvality trezorů se datují na rok 1917 a způsobili radikální změny v konstrukci trezorů. Testy ukázali mnohé slabiny v konstrukci a ukázali zastaralost některých technologií.

Jedna z prvních certifikačních laboratoří si vzala na dohled kvalitu trezorů již v roce 1923 a první bankovní trezor certifikovala již v roce 1925. Takové certifikování trezorů je zásadní zlom v kvalitě trezorů a hlavně zákazníkům dává přehled o nabídce. Trh se stává přehlednějším a průhlednějším. Dramaticky se zmenšil prostor pro podvádění.

Univerzální otevírač trezorů

1920
přenosný otevírač trezorů

Když otevíráte dveře trezoru vrtáním nebo trhavinou, je to nepraktické. Potřebujete hlavně hodně času na vrtání trezoru a toho se v noci bez přítomnosti majitele zrovna dvakrát nedostává. A to nemluvíme o trhavinách a hluku. Tak bývalo lepší ignorovat dveře trezoru a udělat díru do boku přes spoje stěn. Proto výrobci trezorů začali ohýbat stěny z jednoho kusu a problém byl zažehnán.

Pro běžné řemeslo a průmysl se vymýšleli nové a nové nástroje a technologie, ale průlom při vykrádání trezorů přinesla mocná zbraň - "kyslíkoacetylénový hořák" po roce 1920. Autogenní plamen byl už sám o sobě velice vysoké teploty. Když se přidal ještě kyslík pod tlakem, předehřátá ocel se celkem sama vznítila. Takový hořák projel v podstatě i masivním ocelovým pláštěm. Různá tvrdost oceli pak pro hořák nebyla až tak podstatná.

Po roce 2000 přicházejí na trh tepelné pruty na principu kyslíkoacetylénového hořáku, které ale vyvinou daleko větší teplotu a jsou schopné propálit více vrstev včetně betonu. Vžil se pro ně název "kyslíkové kopí". Jsou tedy nákladné na pořízení a celkem náročné na obsluhu.

Což jest ovšem nejhlavnějším, aby taková moderní pokladna naprosto zabezpečena i před mezinárodními lupiči, kasaři, kteří pracují pomocí technických prostředků s řezacím benzolo-kyslíkovým anebo acetyleno-kyslíkovým hořákem, který jest až dosud v rukou "internacionálů", zatím dosud v sousedních státech, krajně nebezpečným.

Po stopách lupičů pokladen 1930

Trezory ze železa a betonu

1925

V roce 1910 se již popel příliš nepoužívá na výplň mezi stěny trezorů. Není úplně prioritou ochránit trezory proti požáru. Důležitá je ochrana proti napadení zlodějem. Lidé asi počítají s tím, že spíše přijde zloděj než požár. Méně zabezpečené sejfy jsou jednoplášťové nebo dvouplášťové. Bezpečnost se zvedá až po bankovní trezory, které jsou velice těžké a mají mezi dvěma plášti například beton a ocelové kolejnice. Dostat se pak do takového trezoru je oříšek a zabere to hodně času.

Zakousne se do trezoru

1929

Další úžasný a multifunkční nástroj se objevil na trhu pod názvem Flex v roce 1922. Není tím nástrojem nikdo jiný než úhlová bruska. Flexibilní hřídel byla nahrazena úhlovým pohonem v roce 1929. Svou univerzálností si získala širokou oblibu. Vyrábí se také v provedení na baterii, což určitě ocení zloději. Tvrdé částice jsou spojené v disku který tak snadno projde materiály jako je beton a ocel. Výrobci trezorů se proto snaží do trezorů dávat více různých materiálů a přicházejí s materiály, které se obtížně a delší dobu řežou.

První zdokumentovaný případ napadení trezoru se datuje až do padesátých let devatenáctého století. Zloděj s bruskou zaútočil na záda trezoru Duplex od firmy Chatswood z Anglie. Stalo se tak v prodejně železa, kde uhlovou brusku normálně používali při prodeji železného materiálu.

2. světová válka v Německu

1931
Tresore Verkaufzentrale

Globální ekonomické krize podporuje nástup nacionálního socializmu k moci. Podniky výrobců trezorů byli toho času drasticky zmenšeny, pracovní síla byla výrazně snížena. Dělají se zcela odlišné kovové komodity a zámečníci se zaměřují na opravy. V této krizové situaci byla v roce 1931 založena »Verkaufszentrale Deutscher Geldschrankfabriken« (Centrální prodejní německá továrna na trezory). Na tomto pokusu o záchranu se podílí společnosti ADE Arnhem, Bode Panzer AG, Franz Garny GmbH & Co. Pohlschröder. Byl to pokus, jak ušetřit peníze racionalizací produktových řad, v pracích, a tím, že se kombinují marketingové náklady a zvyšuje se efektivita. Hlavně kvůli produkčním kvótám se Prodejní centrála rozpadla hned v roce 1932. Podporou nacistické vlády od roku 1933 zažívá odvětví výroby trezorů výrazné zlepšení hospodářské situace. Kromě toho řídící totalitní orgány potřebovali větší množství peněžních a úředních trezorů pro správu a průmysl. Tak se narodila "BA skříň" (Behörden-Akten-Schrank), která se vyrábí a prodává ve standardizované konstrukci, standardní velikosti a ve významném množství. Ale tento boom trval jen krátkou dobu!

Národní podnik Kovona

1946
Trezory Kovona

Historie zvodu se datuje po roce 1913 - 1914 kdy původní majitel pan Vichr hledal vhodné místo pro novou továrnu. Lysá nad Labem se zdála být nejvhodnější pro svou polohu u Prahy a železniční napojení. V květnu 1945 byla do podniku Vichr a spol. zavedena národní správa až do roku 1946 kdy by znárodněn a utvořen národní podnik KOVONA. Na základě druhé etapy znárodnění a prováděné reorganizace průmyslu byly v tomto období provedeny změny za účelem soustředění výroby kovového nábytku a příbuzného sortimentu v jediném podniku. Podnik zahrnoval bývalé závody Vichr a spol. a další podniky. V roce 1948 bylo do podniku začleněno několik významných závodů v oboru trezorů. Předně František Jergl Brno a Trezoria Praha. V období 1956 až 1960 probíhaly další výrobní uspořádání. Byla provedena změna z národního na státní podnik a šel do privatizačního procesu. Byla založena a.s. KOVONA LBZ Lysá n.L. a to rozhodnutím ministra průmyslu v roce 1991 zrušením státního podniku bez likvidace a převedením veškerého majetku včetně veškerých práv a závazků.

Temná strana trezorů

1960

Trezor byl vždy pro jednoho symbolem bezpečí a pro druhého výhled na peníze bez počestné práce - kasaře. Přesto, že se jednalo vesměs o zločince, obdivujeme jejich zručnost a vynalézavost při vykrádání trezoru jen se základními nástroji, které si sami vyráběli ručně.

otevírání trezorů

Vykrádání trezorů prožívá své zlaté období až do 60. let kdy je řemeslo kasaře a vykrádání trezorů vůbec v trvalém poklesu dodnes.

Na přelomu tisíciletí je již velký rozmach nových nástrojů a k dispozici jsou acetylenové řezáky, frézy a vrtačky. Renesanci ve vykrádání trezorů to ale nezpůsobilo. Na druhé straně jde rychlým tempem dopředu vývoj také trezorové techniky a zlepšují se mechanizmy a bariéry. Moderní materiály a propracované systémy musí odolat dnešním silným nástrojům.

Sloučení francouzských firem Fichet-Bauche

1967

Sloučení společností Fichet a Bauche se stalo v roce 1967 a nová společnost Fichet-Bauche se zaměřovala na trezory, depozitní schránky, komorové trezory a zámky. V pozdních šedesátých a sedmdesátých letech společnost expandovala do zahraničí. Nová továrna na výrobu trezorových dveří vznikla v Barceloně a nové kanceláře otevřeli v Argentině Brazílii, Portugalsku, Malajsii a Hong Kongu. V roce 1997 získala firmu skupina Gunnebo Security Group. Díky své továrně v Bazancourt, Marne společnost zůstala pod svým vlastním jménem až do roku 2007 kdy již plně spadá pod značku Gunnebo.

První elektronický zámek na trezoru

1970
elektronický zámek trezoru

Jeden večer při večeři se pan Miller majitel společnosti Sargent & Greenleaf vsadil s Nikem Gartnerem zakladatelem společnosti La Gard, že nedokáže udělat zámek, který by neprolomil. O dva měsíce později se narodil první elektronický trezorový zámek La Gard.

Renesance českých trezorů

1990

Pro české trezory byl dalším zlomovým rok 1990, do kterého se o certifikaci a bezpečnostních třídách příliš nevědělo a záleželo jen na šikovnosti prodejce, jak svůj trezor vychválí. V dalších letech se začala formovat opatření a nařízení ohledně trezorů. Zavádí se normy na testování trezorů a udělování bezpečnostních tříd.

Evropské trezory

1992

V rámci harmonizace evropského trhu se v roce 1992 vytvořili celoevropské normy, které udávají způsob hodnocení trezorů. Zkušební standardy a standardy kvality tvoří evropský institut CEN (Evropský výbor pro normalizaci). CEN je asociace, která sdružuje národní normalizační orgány ze 33 evropských zemí.

Do evropské normy EN 1143-1 byly začleněny v roce 1995 zjišťovací bezpečnostní techniky - typové zkoušky. Tyto zkoušky provádějí akreditované zkušební laboratoře podle normy ČSN EN ISO / IEC 17025. Certifikační orgány jsou odpovědné za vydávání certifikátů. Orgány, které provádějí pravidelné kontroly kvality u výrobců trezorů jsou akreditovány v souladu s EN 45011.

Trezory na utajované informace

utajované materiály v trezoru
1998

Možnost využití trezorů je široká, i když každého asi hned napadnou zlaté cihly a balíčky peněz. Trezory ale stejně často jako na peníze slouží také na uložení listin, dokumentů, smluv, akcií a směnek. V České republice platí od roku 1998 zákon "O ochraně utajovaných skutečností", který dal vzniknout Národnímu bezpečnostnímu úřadu. Je ústředním správním úřadem pro oblast ochrany utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti. Trezorům se věnuje odbor fyzické bezpečnosti. Fyzická bezpečnost je systém opatření, která mají neoprávněné osobě zabránit nebo ztížit přístup k utajovaným informacím.

Trezory Bravos

2006
trezory Bravos

Bravos měl dva české majitele a třetí němec přivezl technologii na výrobu trezorů. Převzali v Brandýse nad Labem Kovopodnik. Výroba termosek a rudlíků se rychle změnila na výrobu trezorů. Trezory byly velice masivní, těžké a tedy také bezpečné. Postupem času se tlačí do ČR lehké a levné trezory z Polska, Rakouska. Firma Bravos končí mezi roky 2001 a 2006, kdy se přesunula výroba do severočeského Jiříkova jako poslední pokus vyřešit personální problémy. Významný český výrobce trezorů BRAVOS, spol. s r.o. byl vymazán z obchodního rejstříku 1.2.2012.

Trezory Safmetal

2013
trezory Safmetal

Firma Safmetal byl vždy menší výrobce trezorů v Chlumci nad Cidlinou. Safmetal vyráběl několik oblíbených velikostí trezorů. Vyznačovali se svojí větší hmotností. Byly vyráběné z masivních desek železa. Výhoda pro klienta, nákladnější pro výrobce. Jako firma vznikli 4.4.1995. Později v letech 2001 až 2013 v majetku rodiny Wojcik, kteří k tomu ještě provozovali autodopravu. Od 13. prosince 2013 je majitelem značky Safmetal firma Wepol - výrobce kabelové konfekce. Firma Safmetal byla vymazána z Obchodního rejstříku 1.ledna 2019.


zpět | domů
Články zdarma

Jak si vybrat trezor?

Průvodce světem trezorů.

Kam umístit trezor?

nejčastější umístění

7 závažných chyb!

při používání trezoru

Bezpečnostní třídy

Hlavní údaj při koupi trezoru

Proč mít trezor?

co uložit dovnitř

Jak si vybrat zámek?

Trezorové zámky

Trezor na dlouhé zbraně

Jak si vybrat?
Průvodce trezory

Mám trezor

Pomoc se stávajícím trezorem

Chci trezor

Pomoc s výběrem trezoru
kontakt

Potřebujete radu?

721 886 885

Po - Pá 8:00 - 16:00

podpora@jinova.cz

logo trezory
Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Více o osobních údajích zde.
Copyright © již od roku 1968 Všechna práva vyhrazena.
Aktualizováno listopad 2020