Certifikáty trezorů

muž s trezorem

Polopatě

Certifikáty jsou základní dokumenty k trezoru. Garantují bezpečnost, ohnivzdornost a nebo jsou pro uložení utajovaných dokumentů podle NBÚ. Certifikuje se buď jeden konkrétní trezor nebo si výrobci nechávají certifikovat celou výrobní řadu. Takový jeden certifikát se následně používá v kopii pro více stejných trezorů. Důležitá je platnost certifikátů a kovový štítek na trezoru.

Certifikát shody

Certifikát shody se vydává státem akreditovanou zkušebnou podle normy EN 1143 v celé Evropě a podle české normy ČSN 916012. Certifikáty podle normy EN 1143 jsou platné ve 33 státech. (I když se můžete dostat do situace kdy nějaká instituce preferuje zkušebny svého státu). Certifikát potvrzuje, že určitý trezor se shoduje s normou a prošel do určité bezpečnostní třídy. Dva různé trezory, které mají certifikát na stejnou bezpečnostní třídu by měli být stejně bezpečné. I když v rámci jedné bezpečnostní třídy mohou být znatelné rozdíly.

certifikovaný trezor na zbraně

Proces získání certifikátu shody

Výrobce trezoru pokud chce mít nějakou výrobní řadu s certifikáty musí nechat nejdřív otestovat ve zkušebně několik vzorků. Takový proces je nákladný. Jednak se zničí zkušební výrobky a také samotné zkoušky jsou placené. Platnost je omezená na několik let. Samotná výroba trezorů je také hlídána.

Při testování trezorů bezpečných proti vloupání provádějí státem akreditované instituce zkoušky. Napodobují násilné otevření trezoru. Získané výsledky se pak převedou na hodnoty odporu. Je zohledněn čas a použité nástroje. Odpor trezoru bezpečného proti pokusu o vloupání je vyjádřený jednotkou odporu RU (resistance unit). O co je výše počet RU, o to vyšší je odpor a tím i ochrana, kterou trezor bezpečný proti vloupání nabízí. Na základě změřeného počtu se trezor bezpečný proti vloupání zařadí do bezpečnsotní třídy. Základem pro klasifikaci je nejnižší změřený odpor. Při zkouškách se musí provést ruční otevření (částečný průlom) nebo se trezor otevře úplně. Tím, že se například dveře vylomí (plný průlom).

Platnost certifikátu shody

Po zkouškách trezoru se vystaví certifikát na konkrétní model trezoru. Certifikát je jeden jediný! K trezrům se potom přikládá jeho kopie. Je na něm napsaný datum vystavení a datum platnosti. Znamená to, že v tomto období může výrobce vyrábět certifikované trezory. Přesně ten model, který prošel zkouškami. Po skončení platnosti výrobce musí certifikát prodloužit. Jinak nesmí vyrábět certifikované trezory. Trezor vyrobený v době platnosti certifikátu je nadále certifikovaný!

Certifikáty podle normy EN 1143-1

I. bezpečnostní třída 1.BT
II. bezpečnostní třída 2.BT
III. bezpečnostní třída 3.BT
IV. bezpečnostní třída 4.BT

Trezory bezpečné proti vloupání, sejfy a trezorové dveře jsou testovány podle první části normy EN 1143-1 kompetentním testovacím institutem v různých evropských zemích. Certifikát sjednocuje bezpečnost všech trezorů v Evropě. Stejná třída by měla být srovnatelně bezpečná všude v Evropě. Třídy se označují římsky I, II a III...

Certifikáty podle normy EN 1143-2

Druhá část stejné normy je určená pro depositní trezory. Trezorům s vhozem, vhazovacím šuplíkem nebo jiným mechanizmem se věnuje celá 2. část normy. Depositní trezory jsou testovány jinými způsoby. Jde o to, aby neměli nějaké slabé místo díky vhozu a také, aby vhozený předmět nešel zase vyjmout zpět. Třídy se označují D-I, D-II a D-III.

Certifikát na základní bezpečnost
podle ČSN 916012

 
třída sejfu Z2 základní bezpečnost
třída základní bezpečnost sejfů Z3

Výhradně české certifikáty k trezorům v základní bezpečnosti. Označují jednoplášové a dvouplášťové sejfy. Základní bezpečnost je vhodná na uložení hodnot v řádu desítek tisíc. Odpovídají zákonu o uložení zbraní. Populární jsou například na autoklíče, léky, nářadí.

Certifikát podle VDMA 24992

VDMA 24992 je vlastně výrobní předpis do roku 1995. V dnešní době není platný. Udával podmínky pro výrobce jak má vypadat trezor. Například třída B jsou dvouplášťové sejfy. O bezpečnostni v podstatě nic neříká. Již mnoho let je tento výrobná předpis neplatný, ale stále velice populární. Žádný certifikát v papírové podobě ale nikdy neuvidíte, neexistuje.

Certifikát NBÚ

Národní bezpečnostní úřad klasifikuje utajované materiály do tříd. Třídy utajení podle toho jak jsou informace závažné a tedy kdo se s nimi může seznamovat. Trezory chrání utajované materiály proti zneužití. Odpovídající trezor si vyberete podle stupně utajení dokumentů.

V nabídce jsou běžně české trezory certifikované NBÚ. U zahraničních trezorů není certifikát NBÚ. Lze ho vystavit, je to ale cenově náročné. Když vyžadujete certifikát NBÚ uveďte to pro jistotu již při objednávce.

certifikát nbú trezoru

Trezory určené pro utajované dokumenty se označují jako úschovné objekty. Jsou bodově ohodnocené do bezpečnostních projektů. Samotný trezor má svojí bodovou hodnotu SS1 a zámek body SS2. Podle potřeby je možné body navýšit.

Certifikát na ohnivzdornost

certifikát ohnivzdornosti trezoru

Někteří prodejci dokonce tvrdí, že trezor je ze železa a proto je ohnivzdorný, jenže klient nechce chránit trezor, ale jeho obsah! Trezor se dvěma plášti něco málo vydrží. Lepší když má další vrstvy mezi dvěma plášti. Někdy se výrobci snaží u trezoru posílit ohnivzdornost například těsněním apod. Potom jsou už trezory, které mají certifikát ze zkušebny. Nižší norma  EN 15659  chrání papírová média proti ohni na  30  a nebo 60 minut. Následuje vyšší zabezpeční proti ohni norma EN 1047 pro papírová média. Ochrana dokumetnů proti ohni na  60 a 120 minut. Norma EN 1047 pokračuje elitními výrobky, které chrání datové nosiče 60 a 120 minut. Nejvyšší světová ohnivzdornost S120DIS ochrání datové nosiče dvě hodiny v žáru 1050°C a uvnitř nestoupne teplota nad 55° a vlhkost nad 80%! Po této zkoušce se ale ještě trezor schodí z výšky 9,1 metru do kamení. To simuluje propad trezoru hořící budovou. Po pádu se ještě zavře zpět do pece a nechá se vychladnout. Je to velice náročná zkouška, kterou projdou jen ty nejlepší trezory. Dostanou potom kovový štítek na vnitřní stranu dveří.

Okrajově se můžete u nás setkat i se zahraničními ohnivzdornými trezory. Američani mají své normy UL, které s našimi certifikáty ani vzdáleně nesouvisí. Švédové se svojí vlastní normou NT FIRE 017, kterou u nás můžete potkat nebo můžete slyšet o MTC DIP120 - 60DM.

Lehké ohnivzdorné skříně LFS

ohnivzdornost LFS 30 P
ohnivzdornost LFS 60 P

Až v roce 2009 se vytvořila norma na trezory s lehkou ohnivzdorností. Na trhu byly jen trezory neohnivzdorné a s vysokou ohnivzdorností. Norma EN15659 je pod normou EN1047. Pro lehké ohnivzdorné skříně s odolností na 30 nebo 60 minut.

Certifikovaná ohnivzdornost EN 1047

ohnivzdornost LFS 60 P
ohnivzdornost LFS 120 P

Certifikovaná ohnivzdornost na velice vysoké úrovni. Trezory na životně důležité papíry a datové nosiče. S odolností na 60 a 120 minut, kdy je také stanovena maximální vnitřní vlhkost.

Certifikát trezorových zámků

Trezory také musí mít dostatečně bezpečné zámky. Zámky se také certifikují, aby byla stanovena jejich bezpečnost. Pro trezorové zámky je norma EN 1300. Norma zozděluje zámky do tříd A, B, C, D. Na určitou bezpečnosntí třídu trezoru musí být odpovídající třída zámku nebo dva zámky. Namontovat správný zámek je starost výrobce treozoru. Klient si může říct o bezpečnější zámek než jaký je vyžadován. Obvykle je to za příplatek. Přesto, že jsou trezorové zámky certifikované, zákazníci tyto certifikáty neuvidí. Nejsou bežně dodávané s trezorem.

třída zámků A
třída zámků B
třída zámků C
zpět | domů
Články zdarma

Jak si vybrat trezor?

Průvodce světem trezorů.

Kam umístit trezor?

nejčastější umístění

7 závažných chyb!

při používání trezoru

Bezpečnostní třídy

Hlavní údaj při koupi trezoru

Proč mít trezor?

co uložit dovnitř

Jak si vybrat zámek?

Trezorové zámky

Trezor na dlouhé zbraně

Jak si vybrat?
Průvodce trezory

Mám trezor

Pomoc se stávajícím trezorem

Chci trezor

Pomoc s výběrem trezoru
kontakt

Potřebujete radu?

721 886 885

Po - Pá 8:00 - 16:00

podpora@jinova.cz

logo trezory
Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Více o osobních údajích zde.
Copyright © již od roku 1968 Všechna práva vyhrazena.
Aktualizováno listopad 2020